Vyberte stránku

Pravděpodobně už jste na myšlenkové mapování narazili v souvislosti se školami a vzděláváním obecně. Jistě víte, že si lidé podobné obrazy kreslí pro svou osobní potřebu plánování a v každé organizaci se najde někdo, kdo je používá. Otázkou je, jaký je objektivní důvod pro to, aby se staly myšlenkové mapy nedílnou součástí vašeho firemního vzdělání a růstu.

Vizuál myšlenkových map může působit značným nedostatkem akademičnosti. Ať vezmete do ruky jakoukoliv publikaci z oblasti byznysu, narazíte na úhledné a uměřené grafy, tabulky, schémata a jiné pomůcky, které značně zjednoduší a zpřehlední výsledky výzkumů, sesumírují získaná data a zorganizují je do přehledných a snadno vysvětlitelných obrazů. O jejich užití není žádných pochyb.

Pokud se však budeme bavit o skutečných myšlenkových mapách dle původních pravidel Tonyho Buzana, který je v 60. letech 20. století jasně definoval na základě desítek provedených výzkumů a dnes již miliónů pozorování po celém světě, můžeme vidět 2 velmi akademické závěry:

  • Myšlenkové mapy (viz článek 7 pravidel myšlenkového mapování) jsou výsledkem dlouholetého zkoumání funkcí mozku a způsobů myšlení, nikoliv pouhá kratochvíle
  • Používání myšlenkových map skutečně podporuje v myšlení rozvoj.

A pokud je tomu takto v myšlení, pak v byznyse, který je samotný výsledkem mozkové aktivity, rovněž. Myšlenkové mapy jsou originální a účinnou metodou vizualizace. Konkrétní výsledky výzkumů můžete najít v literatuře na konci článku.

Chcete tedy udržet úroveň, stále se zlepšovat, lépe prezentovat svou firmu, inovovat promyšleně, plánovat efektivně a být tady i za 10, 20 let? Pak vizualizujte. Protože vizualizace je budoucnost.

 

Plánování a přehled

Každý byznys – v jakékoliv oblasti – po čase ztratí svou přehlednost. Ruku na srdce. I ti nejlepší, zahlceni požadavky a prací, často ztratí nadhled nad všemi aktivitami své pracovní náplně či celé organizace. Nezáleží na zastávané pozici, protože přehled, který chybí drtivé většině pracujících, potřebujete na každé úrovni společnosti a organizační struktury.

Převedení plánů denních, týdenních, plánů na určité období, plánů projektů či procesů do myšlenkových map vám umožní nejen držet se vytyčených cílů, ale také neztratit přehled, udržet si kontinuitu vašich činností, na nic nezapomenout, postupovat systematicky a vyhnout se nepříjemnému skluzu, protože díky kvalitnímu plánování brzy pochopíte přirozené limity dne i člověka.

Využitím barev si jednotlivé aktivity dokážeme oddělit, s pomocí obrázků je zdůraznit nebo rozvést a díky jasné a pevné struktuře myšlenkové mapy také udržet přehled na jedné stránce a přitom na více rovinách.

Příjemným bonusem je možnost tvorby prezentací, příprav na porady nebo obchodního sdělení.

 

Myšlenkové mapy dokáží např. v projektovém řízení udržet jednotnou koncepci projektu, přehled nad každou etapou a aktivitami s nimi spojenými. Každý z realizačního týmu pracuje na svěřené oblasti a přitom si udržuje přehled v tom, jak celý projekt postupuje. Jinými slovy – každý ví, co má dělat, jak to dělat a hlavně kdy. Mapa na obrázku posloužila jako model pro implikaci projektového řízení ve společnosti Ateliér Chválek.

 

Organizovanost a záznamy

Zaznamenávání lineárními poznámkami je samozřejmě nejrozšířenější. Jsme k němu vedeni od základních škol a velice těžko si dokážeme představit, že by se záznamy mohly vést jinou metodou. Nicméně záznamem do myšlenkové mapy, jak už bylo řečeno, vše dokážeme zachytit na jediné stránce, s jasnými návaznostmi, s propojeními, se souvislostmi, které se na několikastránkových dokumentech přehledně ztvárňují jen velmi ztěžka a málo srozumitelně.

Záznam v myšlenkové mapě zároveň sám nabídne organizaci myšlenek i témat, takže následně není potřeba prosedět dlouhé hodiny tříděním informací (viz článek Brainstorming versus mapování).

Na obrázku můžete vidět jednoduchou myšlenkovou mapu vytvořenou během jednání se společností KASEA. Byly do ní zaznamenány potřeby klienta a oblasti, ve kterých se bude následná spolupráce pohybovat. Společně jsme pak v mapě vyznačili jednotlivé kroky a úkoly jak pro klienta, tak pro dodavatele, které ze schůzky vyplynuly. Poznámky nezabraly o nic více času a efekt byl okamžitý.

 

 

Vizualizace a vývoj

O tom, že vizualizace byly hlavní hybnou silou vývoje lidstva, jsme se mohli přesvědčit v dílech např. Leonarda da Vinciho, Alberta Einsteina, Charlese Darwina nebo Juliuse Vernea, které považujeme za geniální mozky. Jejich vynálezy nás ani po staletích nepřestávají uchvacovat a mnohé z nich se v různých podobách velmi úspěšně realizovaly. Tato léty prověřená metoda dostala myšlenkovými mapami i jasnější strukturu pro dnešní vývojáře. A není třeba se obávat, že uživatel myšlenkových map potřebuje výtvarné vzdělání. Nejde o umění, ale tvorbu funkčních jednoduchých obrázků s použitím základních geometrických tvarů. Pokud dokážete nakreslit čárku, tečku, kolečko, trojúhelník a čtverec, dokážete nakreslit jakýkoliv obrázek.

Zaměřme se na vizuál struktury myšlenkové mapy (viz článek Proč vypadají myšlenkové mapy takto). V centru dění stojí zkoumané téma a hlavní větve, tvořené klíčovými atributy, nabízejí pro náš mozek obrovské pole působení naší kreativity (která se díky mapování stále zvyšuje) cestou koncepčního myšlení, které je jednak pro náš mozek přirozené a rovněž nám umožní myšlenky nejen rozvíjet, ale rovnou je strukturovat a uspořádávat tak, aby nedocházelo ke zdvojení a zároveň jsme mohli eliminovat omyly a ztrátu zajímavých nápadů.

Například formování dlouhodobé strategie firmy se ukázalo jako mimořádně účinné. Během její tvorby je potřeba srovnat stávající myšlenky, které již delší dobu „visí ve vzduchu“ s novými tipy a tyto dále rozvést, aby  bylo možné určit, která cesta povede k žádaným cílům a nepůjde proti poslání podniku. Vizualizace nám dovoluje tvořit a rozvíjet vše na jednom papíře. Jak potvrdila společnost UNITES, výsledky jsou pak jasné a srozumitelné.

 

Další silnou devizou myšlenkových map je snadná komunikovatelnost. Na obrázku můžete vidět přepracovanou příručku účetní společnosti Nastejnelodi.cz do sady myšlenkových map. Takto sestavená sada usnadnila komunikaci s klientem v několika oblastech jeho služeb. Snižuje se tak počet dotazů na zákaznickém centru, zákazník této společnosti dokáže díky názornosti rychleji pochopit i jednat na dohodnutých zakázkách.

Mapování dokáže odhalit a řešit rizika, zjednodušit kroky a rovnou sestavit plány pro realizaci.

 

 

Závěr

Ať už na vás mohou myšlenkové mapy působit jakkoliv málo akademicky a neprofesionálně, využívají je špičkoví odborníci. S jejich pomocí pracovala např. společnost BOEING, která díky nim a tvorbě 7,5 m dlouhé myšlenkové mapy ušetřila na vývoji svého nového modelu 10 milionů dolarů a mnoho měsíců práce.

Díky vhodné skladbě právě barev, obrázků a velmi promyšlené volbě slov rozvíjejí nejen myšlení a kreativitu každého uživatele, ale především vám zaručí vývoj a růst (pozor – viz článek Co NEjsou myšlenkové mapy). Jako každou metodu, i myšlenkové mapy je třeba pochopit, naučit se je správně tvořit i používat. Ale pokud skutečně chcete obstát v době zahlcení informacemi, komunikačních šumů a nepřehlednosti, jsou pro vás výbornou cestou, jak se nastartovat nebo úspěšně rozvíjet.

O další informace o práci s myšlenkovými mapami na konkrétních projektech napište na mail martina (zavináč) baierova (tečka) cz nebo na telefonním čísle 604415300. Budu se těšit na vaše podněty.

…………………..

Více o  myšlenkových mapách a aplikovaných výzkumech v knihách:

Buzan T., Griffiths Ch. – Myšlenkové mapy v byznyse, BizBooks, Brno, 2013

Buzan T., Buzan B. – Myšlenkové mapy, BizBooks, Brno 2012

 

Dejte vědět ostatním!